Bygg en ergonomisk arbetsmiljö

man med dålig sittställningMan brukar säga att ett företag bara är så bra som sina anställda, en annan sanning som man tyvärr kanske inte tänker på tillräckligt ofta är att de anställda bara är så bra som deras hälsa tillåter.Hur gör man då för att se till att de anställda kan leva så bra och hälsosamma liv som möjligt. Att de alltid mår tillräckligt bra så att de kan göra sitt bästa på jobbet. Stress och psykosocial arbetsmiljö är självklart enormt viktigt men då denna sidan främst fokuserar på lokaler och dess inredning så tänker vi endast gå igenom den fysiska arbetsmiljön.

Belysning

En av de viktigaste delarna för en bra arbetsmiljö är belysningen. Dålig belysning blir lätt en påfrestning på synen, speciellt om den riktas fel och till exempel reflekteras i skärmen man sitter vid. Att det är för lite belysning påverkar även arbetsställningen då man kan behöva luta sig närmare det man arbetar med för att se det bättre.

Sittställning

Hur man sitter är utan tvekan en av de viktigaste delarna av bra ergonomi på arbetsplatsen. För att det skall vara möjligt så krävs det att möblemanget är tillräckligt bra. Det betyder bland annat att man skall ha en kontorsstol som har tillräckligt med justeringsmöjligheter. Det samma gäller även skrivbordet som måste gå att höja och sänka till rätt arbetshöjd. Ultimat är ett skrivbord som är ett elektriskt höj och sänkbart. Detta gör det möjligt för de arbetande att under arbetet byta mellan sittande och stående ställning, något som i sig förbättrar ergonomin ännu ett steg.

Luften

Luftkvalitet är något som man ofta tar för givet, men då ventilationen är undermålig är det något som alla märker på direkten. Vilka krav som ställs på ventilationen varierar mycket beroende på vilken typ av arbetsplats det är. En verkstadslokal kräver till exempel dels ofta punkutsug där föroreningar skapas och sedan väldigt bra ventilation i övrigt.