Styla utifrån och in

När man ska sälja sin fastighet så ska man tänka på hur den eventuella köparen ser fastigheten när det är dags för visning. Många av oss stylar och fixar på insidan men glömmer trädgården. 

Det är klart att det är viktigt att renovera det som behövs på insidan men man ska tänka på att besökarens första intryck sker redan när de svänger in till huset. Hur är uppfarten, finns parkeringsmöjligheter och är garaget i hyfsat skick eller finns det carport, allt detta tas även med i beräkningarna även om de kanske inte är direkt avgörande. Varför vi tar upp det är för att ett hus som ser omskött och älskat ut av sina tidigare ägare är lättare att sälja och kanske till och med få ett högre bud för. Har allt utomhus raserat och man bara fokuserat på insidan så har man också förstört första intrycket. En husköpare tycker ofta att det är viktigt med en bra och välskött fasad med fräscht tak och fönster då det annars drar iväg i renoveringskostnader och man känner oro för att det kanske till och med finns fuktskador i huset. Man får utgå ifrån vad man själv skulle tittat på och bedömt, rådgör med mäklaren om vad som behöver renoveras och fräschas upp och sätta därefter värdet tillsammans.