Ny bostad med dolda fel

Dolda fel är något som är svårt att upptäcka och även fast besiktning är gjord efter konstens alla regler så kan dessa dolda fel dyka upp i efterhand. Du ska som köpare har undersökningsplikt och den ska vara ordentligt genomförd för att fel som upptäcks i efterhand ska kunna räknas som ett dolt fel.

Köpare

Säljare står med nyckeln till ditt nya hus
Säljare står med nyckeln till ditt nya hus

Om något fel upptäcks efter man skrivit på köpeavtal och man fått nycklar till bostaden så kan klaga på dolt fel upp till 10 år efter du flyttat in. Däremot så kan man inte upptäcka ett fel och komma flera år efter och klaga på detta, det måste ske inom en rimlig tidsperiod. Om det tvistas om dolda fel så kan man ta hjälp av jurister för att komma till rätta med detta. Särskilt om det är ett kostsamt fel som måste åtgärdas så kan det löna sig.

Säljare

Det finns försäkring som säljaren kan teckna som skydd för eventuella dolda fel, en så kallad dolda fel-försäkring. Man kan också kalla den för överlåtelseförsäkring eller säljarförsäkring. Man kan teckna denna försäkring hos den mäklare man anlitar, detta är det vanligaste eller så tecknar man den genom sitt försäkringsbolag. Försäkringen gäller för dig som säljer och försäkringsbolaget går in vid eventuell tvist med köparen. Det finns som regel en självrisk om försäkringen faller ut vid ett dolt fel och det kan vara 20% på prisbasbeloppet.