Starta fastighetsbolag – så gör du

Lockas du av tanken på att bygga upp ditt eget fastighetsimperium? Det är en komplex men mycket givande företagsform och är du beredd att jobba hårt är det den ultimata karriärvägen för dig att gå. Det ligger mycket pengar i yrket och du ges också möjligheter till långvariga kundkontakter. Men hur går man egentligen tillväga för att hamna i positionen där man driver ett fastighetsbolag?

Det är alltid bra att ha en gedigen utbildning i ryggen. På så vis kan du vara trygg med att ha kunskapen som krävs och framförallt den praktiska kompetens för att faktiskt veta hur man gör. Det finns flera olika utbildningar att gå och det bästa är att söka runt lite för att hitta en utbildning som faller dig i smaken, men du kan till exempel gå en högskoleutbildning eller yrkeshögskoleutbildning till att börja med. Du behöver framförallt kunskap om teknik, ekonomi och juridik, men vilken utbildning du går spelar mindre roll.

Den enklaste vägen att gå för att starta ditt eget fastighetsbolag är att köpa det privat och sedan driva ditt bolag därifrån. Då gäller det att hitta ett lämpligt objekt och dessutom se till att ha alla nödvändiga certifikat för att fastigheten ska leva upp till de ställda kraven på till exempel miljö. Tänk demografiskt när du väljer lokal, det bör till exempel vara nära bra kommunikationer och inte i avfolkningsbygden.

Som fastighetsägare kommer du att hantera mycket konfidentiell kundinformation, varför det är viktigt att investera i ett bra kassaskåp. Det skyddar effektivt viktiga värdehandlingar från inbrott och brand och du kan vara trygg med att ha dem på ett säkert ställe.

För att kunna bedriva verksamheten på bästa sätt krävs det att man är beredd att lägga ner mycket tid, speciellt i början. Du kan givetvis sköta allting själv vad gäller skötsel och ekonomi men det kan vara bra att anställa personal för att sköta dessa saker också, speciellt om du själv inte bor i nära anslutning till fastigheten. Dessutom är det av högsta vikt att hålla koll på direktavkastningen, den talar om hur stor vinsten är årligen i förhållande till det du betalar. Sammanfattningsvis är det dock ofta mycket givande både ekonomiskt och karriärmässigt att driva ett fastighetsbolag, om du är beredd att lägga ner den tid och energi som krävs.