Tips när du köper fastighet

Den perfekta fastigheten, där du vill åldras och leva ut resten av dina dagar, behöver inte vara så perfekt under ytan. Det gäller att göra en noggrann inspektion innan man skriver på pappren.Se först och främst till att besikta fastigheten. Vilken skick den än är i kan det finnas större eller mindre problem som de tidigare ägarna missade. Be en besiktningsman gå igenom hela huset och rapportera eventuella fel och brister. Dessa kan man sedan använda för att förhandla om priset.Undersök om det finns något servitut knutet till fastigheten och undersök även om du kommer att behöva ett för att göra eventuella förändringar. Servitut kan handla om att man får tillåtelse att dra ett rör under en annan personers fastighet eller gård för att kunna installera en brunn på gården. Det kan också vara så att grannen har gjort så under din gård och detta måste då överlåtas till dig.På tal om brunnar. Många äldre fastigheter kan ha eget vatten draget eller så finns det möjlighet att göra det. Det är en god investering eftersom  man slipper betala vattenkostnader till företag och man påverkas inte om det kommunala vattnet stängs av eller blir kontaminerat. Tänk dock på att undersöka äldre brunnar innan du använder dem. Koppla in ett företag som kan göra en vattenanalys och se över om brunnen går att använda till att dra vatten in i huset. Det kan krävas att företaget gör en vattenrening men det är ju en engångskostnad som du kan få igen senare genom lägre vattenkostnader under åren.Sist kan man också se över vägen till och från fastigheten. Är det svåråtkomligt på sommaren kommer det att bli ännu värre på vintern. Hur mycket av vägen plogas och vad förväntas du göra själv?