Profilera dig som mäklare

exempel på tryckfärgerVad är egentligen ett företags “profil”? Kortfattat kan det beskrivas såhär, företagets ansikte utåt.Detta gäller dels den grafiska identiteten men även hur ni formulerar er eller vilken typ av musik ni använder i videos eller inför föreläsningar. För att få bra koll på alla dessa saker brukar man skapa en så kallad grafisk profil. Det är helt enkelt en regelbok som tar upp alla viktiga punkter och gör det enkelt för andra i företaget att själva sätta sig in i hur man uttrycker sig i officiell kommunikationer eller designar företagets trycksaker.Låt oss säga att ni redan har arbetat med en reklambyrå som har hjälpt er att utveckla er grafisk profil, vad leder det då till för slutresultat? Dels så innebär det att man får den tidigare omnämnda regelboken, men oftast brukar man samtidigt även designa kontorsmaterial så som brevpapper, kuvert och visitkort.

Exponering

För att den nya grafiska profilen skall vara värdefull för företaget så krävs det även att företaget marknadsför sig så att den kan fästa sig på möjliga kunders näthinnor. Detta kan betyda marknadsföring via annonsering men det kan också betyda mässor eller inredning av kontoret.Det alla dessa har gemensamt är att man behöver visa upp sin logotyp. I de sistnämnda marknadsföringsalternativen kan man till exempel återskapa logotyperna i frigolit med hjälp av Scandexpo och sedan fästa dem på kontors eller mässväggen.  Detta lyfter fram ert budskap på ett helt annat sätt än till exempel en banner. Det gäller även att börja använda brevpapperet som är designat för företaget så att all officiell kommunikation är enkel att känna igen.

Digital närvaro

Precis som att profilen skall beskriva och förklara hur trycksaker skall designas så skall det även avgöra hur företagets digitala liv skall skötas. Detta betyder att det bör finnas exempel på hur ett word-dokument bör vara utformat, hur signaturen i mailen skall se ut samt en stor mängd andra saker.